We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

เม็ดเลือดขาวต่ำ…เลือกกินอย่างไร

เม็ดเลือดขาวเป็นเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกัน เรียกได้ว่าเป็นปราการด่านสำคัญที่ต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆ เพื่อไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำเกิดจากหลายสาเหตุ ข้อแนะนำการใช้โภชนบำบัดเพื่อป้องกันไม่ให้เม็ดเลือดขาวต่ำ แหล่งของโปรตีนได้จากทั้งสัตว์และพืช หรืออาจเลือกเสริมด้วยโปรตีนผง หรือเวย์โปรตีน (Whey Protein Isolate – WPI) เป็นอีกทางเลือกที่ง่ายและสะดวกสำหรับคนที่ร่างกายได้รับโปรตีนไม่เพียงพอ หรือไม่มีเวลาเตรียมอาหาร การเลือกรับประทานโปรตีนผงเพื่อให้ร่างกายได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ควรพิจารณาถึงความเข้มข้นของโปรตีนบริสุทธิ์ที่สูง เป็นแบบออร์แกนิคปราศจาก Hormone ตกค้าง ไม่เติมน้ำตาล ไม่มีไขมันทรานส์ หลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นโทษต่อระบบภูมิคุ้มกัน ได้แก่ อาหารที่มีน้ำตาลสูง ไขมันสูง รวมถึงอาหารสำเร็จรูปต่างๆ เพราะสารอาหารไม่ครบถ้วน หรือสูญเสียวิตามินบางชนิด หรือมีการใช้สารเคมีถนอมอาหารที่เป็นอันตรายต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

กินอย่างไรดี…เมื่อฉายแสง-เคมีบำบัด

เมื่อพูดถึง “มะเร็ง” วิธีการรักษาหลักๆ ก็จะเป็นการผ่าตัด การฉายแสง หรือการให้ยาเคมีบำบัด  ซึ่งผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัดหรือฉายแสง เพื่อทำลายเซลล์ร้าย เซลล์ดีบางส่วนก็ถูกทำลายไปด้วยเหมือนกัน เช่น ตรงเยื่อบุในปาก ทางเดินอาหาร บางรายมีการอักเสบในปาก รู้สึกปวดแสบ ลิ้น การรับรสเพี้ยนหรือไม่รับรู้รสชาติอาหาร กลืนอาหารลำบาก ความทุกข์ทรมานเหล่านี้ทำให้ผู้ป่วยกินน้อย หรือกินไม่ได้เลย พลอยทำให้สุขภาพแย่ลง จนแพทย์ไม่สามารถให้เคมีบำบัดต่อเนื่องได้ ช่วงเวลานี้จึงเป็นความยากลำบากของผู้ป่วย รวมถึงครอบครัวที่ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ผู้ป่วยกินอาหารได้ อาจต้องแบ่งให้กินครั้งละน้อย แต่บ่อยขึ้น 5-6 มื้อต่อวัน เน้นอาหารที่มีโปรตีนมากขึ้น เช่น ไข่ เนื้อสัตว์ ปลา ไก่ เพื่อฟื้นฟูให้เยื่อบุในปากและทางเดินอาหารเจริญเติบโต เซลล์ที่งอกขึ้นใหม่จะปิดรอยแผล ความรู้สึกปวดแสบจะน้อยลง แต่ถ้าผู้ป่วยยังกินไม่ได้ หรือกินได้น้อย น้ำหนักยังลดลง อาจเสริมด้วยเวย์โปรตีน ไอโซเลท Whey Protein Isolate (WPI) ที่มีการพัฒนาสูตรโดยทีมเเพทย์และนักโภชนาการ เพื่อความมั่นใจได้ในประสิทธิภาพและความปลอดภัย สามารถชงดื่มแทนอาหารปกติ หรือดื่มเสริมกับอาหารปกติ มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน    ข้อแนะนำในการเลือกเวย์โปรตีน ไอโซเลท หรือ Whey...

เบื่ออาหาร แต่ร่างกายต้องการโปรตีน

อาการเบื่ออาหารพบได้บ่อยใน “ผู้ป่วยมะเร็ง” และเมื่อความรุนแรงของโรคมากขึ้น อาการเบื่ออาหารก็ยิ่งมากขึ้น พลอยทำให้กินได้น้อยลงหรือไม่กินเลย ร่างกายซูบผอม ไม่มีแรง การกระตุ้นความอยากอาหารและความพยายามให้ผู้ป่วยรับประทานให้ได้ เพื่อจะมีกำลังต่อสู้กับโรคและการรักษาจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะจะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น มีคำแนะนำจากแพทย์และนักโภชนาการให้ผู้ป่วยรับประทานไข่ขาวทุกวัน อย่างน้อยวันละ 3-6 ฟอง หรือมากกว่านั้น เพื่อให้ร่างกายได้รับ “อัลบูมิน” (Albumin) ซึ่งเป็นโปรตีนคุณภาพดี และมีกรดอะมิโนจำเป็นที่ร่างกายนำไปใช้ซ่อมแซมส่วนสึกหรอต่างๆ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันการติดเชื้อได้เป็นอย่างดี หรืออาจเลือกโปรตีนเสริมที่มีการพัฒนาสูตรโดยทีมเเพทย์และนักโภชนาการ มั่นใจได้ในประสิทธิภาพและความปลอดภัย โปรตีนเสริม เลือกให้เหมาะได้อย่างไร เป็น Whey Protein Isolate (WPI) มีความเข้มข้นของโปรตีนบริสุทธิ์สูง                เป็น WPI ออร์แกนิค ปราศจากฮอร์โมนตกค้าง ไม่ใช่ GMO ไม่เติมน้ำตาล ไม่มีไขมันทรานส์ มีวิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหาร มีกรดอะมิโน L-Threonine ที่ช่วยให้สมองรู้สึกผ่อนคลาย มีความสุข

อาหารออร์แกนิค ลดความเสี่ยงมะเร็ง

อาหารออร์แกนิค (Organic Food)  ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ปลูกโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ไม่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรม (GMOs) ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น เนื้อสัตว์ ไข่ นม ฯลฯ ต้องมาจากการเลี้ยงในพื้นที่เปิดและกินอาหารจากธรรมชาติเท่านั้น ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ ฮอร์โมนเร่งโต หรือผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีใดๆ  อาหารออร์แกนิคเป็นหนึ่งทางเลือกของผู้รักสุขภาพ และมีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพืชผัก นม เนื้อสัตว์ เครื่องปรุง หรืออาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง เช่น Whey Protein Isolate (WPI) ที่มีปริมาณความเข้มข้นของโปรตีนสูง ที่พัฒนาสูตรให้เป็นอาหารออร์แกนิค เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการบริโภค และดูแลสุขภาพ การเลือกรับประทานอาหารออร์แกนิคอย่างสม่ำเสมอ มีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดได้ แต่ไม่ใช่ว่าการบริโภคอาหารออร์แกนิคจะลดความเสี่ยงมะเร็งได้เลยทีเดียว เพราะยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของแต่ละคนที่อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งได้ อาหารออร์แกนิคเป็นหนึ่งทางเลือกของผู้รักสุขภาพ และมีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพืชผัก นม เนื้อสัตว์ เครื่องปรุง หรืออาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง เช่น Whey Protein Isolate (WPI) ที่มีปริมาณความเข้มข้นของโปรตีนสูง ที่พัฒนาสูตรให้เป็นอาหารออร์แกนิค...

เรื่องกิน เรื่องใหญ่ เมื่อต้องสู้กับมะเร็ง

เมื่อต้องสู้กับ “มะเร็ง” เชื่อว่าทั้งผู้ป่วยหรือคนในครอบครัวเองต่างก็คงจิตตก และหวาดกลัวกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น แต่ความจริงแล้ว มะเร็งมีโอกาสรักษาให้หายได้ สิ่งสำคัญที่สุดคือ ผู้ป่วยต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมเข้ารับการรักษาด้วยการกินอาหารให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพียงแต่ต้องจำกัดสัดส่วนให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการเติมน้ำตาลเพิ่ม และเลือกกินอาหารไขมันน้อย ห้ามงดเนื้อสัตว์ ถ้าหากผู้ป่วยมะเร็งไม่กินเนื้อสัตว์เลย ร่างกายจะขาดวิตาบินบี 12 และธาตุเหล็ก ซึ่งมีหน้าที่สร้างเม็ดเลือด จะทำให้เกิดภาวะโลหิตจาง หากเป็นมากอาจทำให้ต้องหยุดการรักษา ระหว่างรักษาด้วยเคมีบำบัด ผู้ป่วยต้องการโปรตีนสูงขึ้น เช่น – ไข่ เป็นอาหารที่หาง่ายและมีโปรตีนคุณภาพดี ข้อแนะนำควรกินไข่ขาว วันละ 5-6 ฟอง – ปลา เป็นโปรตีนที่คุณภาพดี ย่อยง่ายและไขมันต่ำ  – ถั่วเมล็ดแห้ง ใช้กินแทนเนื้อสัตว์เป็นบางมื้อได้ ในกรณีที่ผู้ป่วยมะเร็งไม่สามารถกินอาหารได้หรือกินได้น้อยมาก อาจต้องเสริมด้วยโปรตีนสกัดจากไข่ขาว หรือ Whey Protein Isolate (WPI) ที่มีปริมาณความเข้มข้นของโปรตีนบริสุทธิ์สูง และเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิค ปราศจากฮอร์โมนตกค้าง ไม่เติมน้ำตาล ไม่มีไขมันทรานส์ มีใยอาหาร วิตามินและแร่ธาตุ ไขมันดีจากรำข้าว อาจนำมาผสมในอาหารหรือชงดื่ม จะช่วยให้ร่างกายได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอ ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับอาหารอย่างเพียงพอ จะทำให้ผู้ป่วยตอบสนองต่อการรักษาได้ดี...

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare